"Saulstari", Mores pagasts, Siguldas novads, LV-2170
Ofiss : Republikas laukums 2, Rīga, LV-1010
+371 26539222; +371 26496699

Ikgadējais biedrības pasākums 2016

Šogad tas tika rīkots “XXXX”. Biedrības pasākumu apmeklēja viesi no Azarbajdzanas, Baltkrievijas xxxxxxxxxxx

Biedrības komandējums uz Vāciju 2015

Janis Paeglīts devās pieredzes braucienā pie vācijas briežaudzētājiem.